Go Sport Poznań - Cienkopowłokowa

Rodzaj posadzki: Cienkopowłokowa

Ilość metrów: 1100 m2