Go Sport Wrocław - Cienkopowłokowa

Rodzaj posadzki: Cienkopowłokowa

Ilość metrów: 150 m2