Baspol Wielka Wieś - Cienkopowłokowa

Rodzaj posadzki: Cienkopowłokowa

Ilość metrów: 750 m2