PSP Tarnów - Cienkopowłokowa

Rodzaj posadzki: Cienkopowłokowa

Ilość metrów: 850 m2